Skoonlief en daai ondier binne-in haar.

Ons vroue is emosionele, gekompliseerde skepsels. Ek het al baie met vrouens te doen gehad, by die skool, werk, kerk, winkel en samelewing. Ons word gedryf deur ons emosies. En daar is bittermin van ons wat kan afskakel tussen ons emosies en ons logika.

Van die vroegste tye af het vroue dit reg gekry om mans te manipuleer om dinge te doen soos ons daarvan hou, dit was al die val van groot koningkryke, dit het al oorloë veroorsaak, vriendskappe opgebreek, families laat uitmekaarspat, skepe laat sink, en selfs stamme laat uitsterf.

Om te kan beheer. Om beter oor onsself te kan voel want iewers in ons voorgeslag het iets skeefgeloop, omdat ons jare lank onderdruk en geignoreer was, ons nie die kans gegun was om ons stem dik te kon maak nie en ons nie ‘n plek in die samelewing gehad het nie, het ons geleer om op ander maniere te oorleef, deur te manupileer. Dit was een van Shakespear se gunsteling onderwerpe:

Cordelia in King Lear

Portia in The Merchant of Venice

Lady Macbeth in Macbeth

Beatrice in Much Ado About Nothing

Juliet in Romeo and Juliet

Desdemona in Othello

Rosalind in As You Like It

Viola in Twelfth Night

Margaret of Anjou in four history plays

Hermia in A Midsummer Night’s Dream

Ons word soms gedryf deur jaloesie en kompetisie, dit gee ons die dryfkrag om onsself tot hoë hoogstes te kan opwerk. Daar is ‘n hele klompie Bybelverhale waaraan ek ook kan dink waar vroue hulle manupilasie vermoë gebruik het om hulle sin te kon kry.

Ek is self ook deel van die skonere geslag en ek weet wat my swakpunte is. Wat my sterkpunte ook is. Ek probeer elke dag werk aan die manier hoe ek my dogter groot maak, om te weet hoe sterk en hoe swak sy is, hoe sy haarself moet staaf teen die lewe en teen ander se opinies, en ek sal my seun leer dat hy ‘n vrou moet respekteer en op sy hande dra, maar hy het nie nodig om haar te verafgod nie. Dat twee opinies beter is as net een en dat hy goed genoeg is om ook soos ‘n koning behandel te word en dat respek na beide kante toe moet gaan.

Ek dink elkeen van ons kan daaraan werk om mekaar eerder te verhef as af te breek, ons die manne in ons lewe eerder opbou as manupileer en afbreek.

All that glitters is not gold – William Shakespeare, The Merchant of Venice, 1596

By the pricking of my thumbs, Something wicked this way comes. Open, locks, Whoever knocks! – William Shakespeare, Macbeth 
Fair is foul, and foul is fair: Hover through the fog and filthy air. – William Shakespeare, Macbeth 
Brevity is the soul of wit. – William Shakespeare, Hamlet 
The course of true love never did run smooth. – William Shakespeare, Midsummer Night’s dream 
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man. – William Shakespeare, Hamlet 
If music be the food of love, play on. – William Shakespeare, Twelfth Night 
The lady doth protest too much, methinks. – William Shakespeare, Hamlet 
What’s in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.
– William Shakespeare, Romeo and Juliet 

Love all, trust a few, do wrong to none. ― William Shakespeare, All’s well that ends well 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s